Tình trạng COVID-19 “quan ngại nghiêm trọng” ở Anh và 23 nước EU

ECDC cảnh báo tình trạng COVID-19 “quan ngại nghiêm trọng” đang diễn ra ở Anh và 23 nước thành viên Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
ECDC cảnh báo tình trạng COVID-19 “quan ngại nghiêm trọng” đang diễn ra ở Anh và 23 nước thành viên Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
ECDC cảnh báo tình trạng COVID-19 “quan ngại nghiêm trọng” đang diễn ra ở Anh và 23 nước thành viên Liên minh Châu Âu. Ảnh: AFP
Lên top