Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc dùng vaccine COVID-19 khẩn cấp

Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp. Ảnh: AFP
Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp. Ảnh: AFP
Thêm nhiều thành phố của Trung Quốc sử dụng vaccine COVID-19 khẩn cấp. Ảnh: AFP
Lên top