Quốc gia đầu tiên ở Châu Âu vượt mốc 1 triệu ca COVID-19

Tây Ban Nha là quốc gia Tây Âu đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha là quốc gia Tây Âu đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Tây Ban Nha là quốc gia Tây Âu đầu tiên vượt mốc 1 triệu ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top