Tin bão mới nhất ngày 19.8: Bão Higos đổ bộ Trung Quốc, gió giật 126km

Tàu thuyền về trú bão ở Hải Nam ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu thuyền về trú bão ở Hải Nam ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Tàu thuyền về trú bão ở Hải Nam ngày 18.8. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top