Tin bão mới nhất: Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 4 Higos giật cấp 10

Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 4 Higos. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top