Tin bão mới nhất 11.8: Bão Mekkhala mạnh lên khi đổ bộ Trung Quốc

Bão Mekkhala là cơn bão số 6 trong năm 2020 ở Trung Quốc. Ảnh: NASA
Bão Mekkhala là cơn bão số 6 trong năm 2020 ở Trung Quốc. Ảnh: NASA
Bão Mekkhala là cơn bão số 6 trong năm 2020 ở Trung Quốc. Ảnh: NASA
Lên top