Thụy Sĩ phát triển nhiên liệu máy bay từ ánh sáng mặt trời và không khí

Thụy Sĩ đã phát triển loại nhiên liệu cho máy bay được tổng hợp từ ánh sáng mặt trời và không khí. Ảnh: AFP.
Thụy Sĩ đã phát triển loại nhiên liệu cho máy bay được tổng hợp từ ánh sáng mặt trời và không khí. Ảnh: AFP.
Thụy Sĩ đã phát triển loại nhiên liệu cho máy bay được tổng hợp từ ánh sáng mặt trời và không khí. Ảnh: AFP.
Lên top