Những chiến cơ siêu hạng với tốc độ nhanh nhất thế giới

Chiến cơ Black Bird nổi tiếng. Ảnh: Lockheed.
Chiến cơ Black Bird nổi tiếng. Ảnh: Lockheed.
Chiến cơ Black Bird nổi tiếng. Ảnh: Lockheed.
Lên top