Hé lộ máy bay siêu thanh mới từ New York đến Los Angeles 30 phút

Mô hình máy bay siêu thanh ý được trang bị động cơ sóng kích nổ nghiêng. Ảnh: NASA/UCF
Mô hình máy bay siêu thanh ý được trang bị động cơ sóng kích nổ nghiêng. Ảnh: NASA/UCF
Mô hình máy bay siêu thanh ý được trang bị động cơ sóng kích nổ nghiêng. Ảnh: NASA/UCF
Lên top