Australia nỗ lực chống lại thuế carbon của EU

Lượng khí thải carbon ngày một tăng. Ảnh: AFP
Lượng khí thải carbon ngày một tăng. Ảnh: AFP
Lượng khí thải carbon ngày một tăng. Ảnh: AFP
Lên top