Thủ phạm không ngờ đằng sau vụ cháy siêu tàu tỉ USD của Hải quân Mỹ

Vụ cháy siêu tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard ở San Diego, Mỹ, hồi tháng 7.2020. Ảnh: US Navy
Vụ cháy siêu tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard ở San Diego, Mỹ, hồi tháng 7.2020. Ảnh: US Navy
Vụ cháy siêu tàu đổ bộ USS Bonhomme Richard ở San Diego, Mỹ, hồi tháng 7.2020. Ảnh: US Navy
Lên top