Xem Nga phóng 36 vệ tinh bằng tên lửa đẩy Soyuz

Một tên lửa Soyuz phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga ngày 28.5. Ảnh: Arianespace/ Roscosmos.
Một tên lửa Soyuz phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga ngày 28.5. Ảnh: Arianespace/ Roscosmos.
Một tên lửa Soyuz phóng 36 vệ tinh Internet OneWeb từ sân bay vũ trụ Vostochny ở Nga ngày 28.5. Ảnh: Arianespace/ Roscosmos.
Lên top