Chi phí sửa chữa tới hàng tỉ USD, tàu chiến Mỹ cháy hồi tháng 7 bị dỡ bỏ

Tàu chiến USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 7. Ảnh: AFP
Tàu chiến USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 7. Ảnh: AFP
Tàu chiến USS Bonhomme Richard của Hải quân Mỹ trong vụ hỏa hoạn hồi tháng 7. Ảnh: AFP
Lên top