Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi Liên Hợp Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thông điệp tới Liên Hợp Quốc. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thông điệp tới Liên Hợp Quốc. Ảnh: VPQH
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi thông điệp tới Liên Hợp Quốc. Ảnh: VPQH
Lên top