Thế giới động vật: Trăn tự đẻ trứng, nở con dù không gần bạn tình 20 năm

Trăn quả trứng ở Vườn thú St. Louis ở Mỹ đã đẻ 7 quả trứng dù không gần gũi với bạn tình trong ít nhất 2 thập kỷ. Ảnh: AP
Trăn quả trứng ở Vườn thú St. Louis ở Mỹ đã đẻ 7 quả trứng dù không gần gũi với bạn tình trong ít nhất 2 thập kỷ. Ảnh: AP
Trăn quả trứng ở Vườn thú St. Louis ở Mỹ đã đẻ 7 quả trứng dù không gần gũi với bạn tình trong ít nhất 2 thập kỷ. Ảnh: AP
Lên top