Thế giới động vật: Con sứa biển sâu khổng lồ ma mị cực hiếm thấy

Con sứa biển sâu khổng lồ đầy ma mị Stygiomedusa gigantea. Ảnh: MBARI
Con sứa biển sâu khổng lồ đầy ma mị Stygiomedusa gigantea. Ảnh: MBARI
Con sứa biển sâu khổng lồ đầy ma mị Stygiomedusa gigantea. Ảnh: MBARI
Lên top