Phát hiện loài sứa tuyệt đẹp mới ở Đại Tây Dương

Con sứa với cơ thể hình đĩa và có màu đỏ tuyệt đẹp. Ảnh: NOAA
Con sứa với cơ thể hình đĩa và có màu đỏ tuyệt đẹp. Ảnh: NOAA
Con sứa với cơ thể hình đĩa và có màu đỏ tuyệt đẹp. Ảnh: NOAA
Lên top