Thế giới động vật: Phát hiện cá nhà táng trắng huyền thoại

Cá nhà táng trắng được phát hiện ở ngoài khơi Jamaica. Ảnh chụp màn hình
Cá nhà táng trắng được phát hiện ở ngoài khơi Jamaica. Ảnh chụp màn hình
Cá nhà táng trắng được phát hiện ở ngoài khơi Jamaica. Ảnh chụp màn hình
Lên top