Thế giới động vật: Phát hiện sinh vật bí ẩn khổng lồ quanh xác tàu đắm

Sinh vật biển khổng lồ ở xác tàu đắm. Ảnh: OceanX
Sinh vật biển khổng lồ ở xác tàu đắm. Ảnh: OceanX
Sinh vật biển khổng lồ ở xác tàu đắm. Ảnh: OceanX
Lên top