Thất kinh vì con chào đời không mặt, mắt, mũi, cha mẹ kiện bác sĩ sản

Một phụ nữ đang mang thai và thiết bị siêu âm ở phía sau. Ảnh: ST.
Một phụ nữ đang mang thai và thiết bị siêu âm ở phía sau. Ảnh: ST.
Một phụ nữ đang mang thai và thiết bị siêu âm ở phía sau. Ảnh: ST.
Lên top