Bé 21 tháng dị dạng hộp sọ khiến chậm nói, chậm đi

Bệnh nhi được xác định dị dạng hộp sọ
Bệnh nhi được xác định dị dạng hộp sọ