Thành phố Deagu kiện giáo phái Tân Thiên Địa

Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Giáo chủ Tân Thiên Địa Lee Man-hee. Ảnh: AFP.
Lên top