Kính viễn vọng của NASA phát hiện điều kinh ngạc trong vũ trụ

Ánh sáng rực rỡ của hai chuẩn tinh nằm trong lõi của hai thiên hà đang trong quá trình hợp nhất. Ảnh: NASA
Ánh sáng rực rỡ của hai chuẩn tinh nằm trong lõi của hai thiên hà đang trong quá trình hợp nhất. Ảnh: NASA
Ánh sáng rực rỡ của hai chuẩn tinh nằm trong lõi của hai thiên hà đang trong quá trình hợp nhất. Ảnh: NASA
Lên top