Số cử tri bỏ phiếu sớm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đạt kỷ lục

Cử tri điền vào các lá phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm Hoạt động McPaul tại Bel Air, quận Harford, bang Maryland trong quá trình bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Reuters.
Cử tri điền vào các lá phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm Hoạt động McPaul tại Bel Air, quận Harford, bang Maryland trong quá trình bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Reuters.
Cử tri điền vào các lá phiếu tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm Hoạt động McPaul tại Bel Air, quận Harford, bang Maryland trong quá trình bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: Reuters.
Lên top