9 ngày trước bầu cử Mỹ: Tương quan giữa ông Trump-Biden

Ông Joe Biden duy trì lợi thế dẫn trước ông Donald Trump khi chỉ còn 9 ngày nữa tới ngày bầu cử. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden duy trì lợi thế dẫn trước ông Donald Trump khi chỉ còn 9 ngày nữa tới ngày bầu cử. Ảnh: AFP
Ông Joe Biden duy trì lợi thế dẫn trước ông Donald Trump khi chỉ còn 9 ngày nữa tới ngày bầu cử. Ảnh: AFP
Lên top