Đếm ngược tới ngày bầu cử Mỹ: Số cử tri bỏ phiếu sớm vượt xa năm 2016

Cử tri đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại Madison Square Garden, thành phố New York hôm 24.10. Ảnh: AFP.
Cử tri đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại Madison Square Garden, thành phố New York hôm 24.10. Ảnh: AFP.
Cử tri đi bỏ phiếu vào ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm tại Madison Square Garden, thành phố New York hôm 24.10. Ảnh: AFP.
Lên top