Bầu cử Mỹ: Chủ dọa tăng gấp đôi tiền thuê nhà nếu ông Biden đắc cử

Bức thư từ chủ nhà thông báo tăng tiền thuê nhà lên gấp đôi nếu ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: 9News
Bức thư từ chủ nhà thông báo tăng tiền thuê nhà lên gấp đôi nếu ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: 9News
Bức thư từ chủ nhà thông báo tăng tiền thuê nhà lên gấp đôi nếu ông Biden đắc cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: 9News
Lên top