Tổng thống Trump bỏ phiếu sớm trong năm bầu cử sớm kỷ lục ở Mỹ

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top