Quan sát nhật thực vòng lửa từ không gian

Vệ tinh GOES-East của NASA ghi lại sự kiện nhật thực vòng lửa từ quỹ đạo. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Vệ tinh GOES-East của NASA ghi lại sự kiện nhật thực vòng lửa từ quỹ đạo. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Vệ tinh GOES-East của NASA ghi lại sự kiện nhật thực vòng lửa từ quỹ đạo. Ảnh: Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA)
Lên top