Đón xem các hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 6

Nhật thực "vòng lửa" là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 6. Ảnh: AFP
Nhật thực "vòng lửa" là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 6. Ảnh: AFP
Nhật thực "vòng lửa" là một trong những hiện tượng thiên văn kỳ thú tháng 6. Ảnh: AFP
Lên top