Mãn nhãn với hình ảnh kinh ngạc của nhật thực hình khuyên năm 2021

Nhật thực chụp từ Đồi Capitol Mỹ ngày 10.6.2021. Ảnh: NASA
Nhật thực chụp từ Đồi Capitol Mỹ ngày 10.6.2021. Ảnh: NASA
Nhật thực chụp từ Đồi Capitol Mỹ ngày 10.6.2021. Ảnh: NASA
Lên top