Quân đội Syria đánh xốc tới, truy diệt phiến quân Jabhat al-Nusra tại sào huyệt Idlib

Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tiêu diệt nhóm 1.500 tay súng Jabhat al-Nusra ở tỉnh Idlib. Ảnh: AP
Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tiêu diệt nhóm 1.500 tay súng Jabhat al-Nusra ở tỉnh Idlib. Ảnh: AP
Quân đội Syria bắt đầu chiến dịch tiêu diệt nhóm 1.500 tay súng Jabhat al-Nusra ở tỉnh Idlib. Ảnh: AP
Lên top