Phó Đại sứ Triều Tiên tại Anh "chạy sang nước thứ ba"?