Philippines thông báo với Mỹ hoãn 28 cuộc tập trận chung hàng năm