Philippines ban bố lệnh giới nghiêm tại thủ đô Manila

Thủ đô Manila, Philippines sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters.
Thủ đô Manila, Philippines sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters.
Thủ đô Manila, Philippines sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm. Ảnh: Reuters.
Lên top