Philippines ban bố tình trạng y tế khẩn cấp chống dịch COVID-19

Người đi bộ đeo khẩu trang tại Manila, Philippines. Ảnh: Straits Times.
Người đi bộ đeo khẩu trang tại Manila, Philippines. Ảnh: Straits Times.
Người đi bộ đeo khẩu trang tại Manila, Philippines. Ảnh: Straits Times.
Lên top