Phát hiện sửng sốt: Gene "quái vật biển" 500 triệu năm tồn tại ở người

Các sinh vật kỷ Ediacaran có thể có gene giống động vật hiện đại. Ảnh: Science Photo Library
Các sinh vật kỷ Ediacaran có thể có gene giống động vật hiện đại. Ảnh: Science Photo Library
Các sinh vật kỷ Ediacaran có thể có gene giống động vật hiện đại. Ảnh: Science Photo Library
Lên top