Gene của người Neanderthal khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn

Gen của người Neanderthal có thể khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn. Ảnh: AFP
Gen của người Neanderthal có thể khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn. Ảnh: AFP
Gen của người Neanderthal có thể khiến bệnh COVID-19 trầm trọng hơn. Ảnh: AFP
Lên top