Phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo

Tên lửa Hoả tinh 14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters
Tên lửa Hoả tinh 14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters