Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Phản ứng của Việt Nam trước việc Triều Tiên bắn tên lửa đạn đạo

Tên lửa Hoả tinh 14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters
Tên lửa Hoả tinh 14 của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters