Syria lần đầu in chân dung Tổng thống Assad lên tiền mới

Syria nói đây là thời điểm thích hợp để lưu hành tiền mới. Ảnh: SANA/Reuters
Syria nói đây là thời điểm thích hợp để lưu hành tiền mới. Ảnh: SANA/Reuters
Syria nói đây là thời điểm thích hợp để lưu hành tiền mới. Ảnh: SANA/Reuters
Lên top