Ông Kim Jong-un thưởng gì cho chuyên gia chế tạo ICBM?

Ông Kim Jong-un vui mừng sau vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: Reuters/KCNA
Ông Kim Jong-un vui mừng sau vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: Reuters/KCNA
Ông Kim Jong-un vui mừng sau vụ phóng thử thành công ICBM. Ảnh: Reuters/KCNA