Nổi tiếng quá nhanh, vệ sĩ điển trai của Tổng thống Hàn Quốc “bối rối”