Những tín hiệu lạc quan cho Châu Á trong năm 2021

Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc về đêm. Ảnh: AFP
Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc về đêm. Ảnh: AFP
Thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc về đêm. Ảnh: AFP
Lên top