Nước đầu tiên thế giới phê duyệt vaccine COVID-19 AstraZeneca

Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca và đại học Oxford. Ảnh: AFP
Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca và đại học Oxford. Ảnh: AFP
Anh trở thành nước đầu tiên phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 của AstraZeneca và đại học Oxford. Ảnh: AFP
Lên top