Trung Quốc: Thủ đô Bắc Kinh tái phong tỏa một quận vì bùng dịch COVID-19

Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.12 đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.12 đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP
Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.12 đã tiến hành tái phong tỏa một quận để ngăn chặn đại dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: AFP
Lên top