Tin vũ trụ nóng nhất tuần: Thời điểm con người có thể lên sao Hỏa

Con người có thể lên sao Hỏa trong vòng 20-30 năm nữa theo dự báo của nhà khoa học Mỹ. Ảnh mô phỏng của NASA
Con người có thể lên sao Hỏa trong vòng 20-30 năm nữa theo dự báo của nhà khoa học Mỹ. Ảnh mô phỏng của NASA
Con người có thể lên sao Hỏa trong vòng 20-30 năm nữa theo dự báo của nhà khoa học Mỹ. Ảnh mô phỏng của NASA
Lên top