Nhật Bản sơ tán 75.000 dân do mưa lớn ở tây nam

Hình ảnh từ camera trực tiếp cho thấy sông Kuma ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngập do mưa lớn hôm 4.7. Ảnh: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản/Kyodo.
Hình ảnh từ camera trực tiếp cho thấy sông Kuma ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngập do mưa lớn hôm 4.7. Ảnh: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản/Kyodo.
Hình ảnh từ camera trực tiếp cho thấy sông Kuma ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, ngập do mưa lớn hôm 4.7. Ảnh: Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản/Kyodo.
Lên top