Việt Nam đón xem đêm cực đỉnh mưa sao băng đầu tiên của thập kỷ

Đêm cực đỉnh mưa sao băng xuất hiện ở Việt Nam vào đêm 4.1, rạng sáng 5.1. Ảnh: Reuters
Đêm cực đỉnh mưa sao băng xuất hiện ở Việt Nam vào đêm 4.1, rạng sáng 5.1. Ảnh: Reuters
Đêm cực đỉnh mưa sao băng xuất hiện ở Việt Nam vào đêm 4.1, rạng sáng 5.1. Ảnh: Reuters
Lên top