Đỉnh lũ đầu tiên ở sông Dương Tử, đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả cứu vùng hạ lưu

Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 3 cửa xả lũ. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 3 cửa xả lũ. Nguồn: CGTN.
Đập Tam Hiệp Trung Quốc mở 3 cửa xả lũ. Nguồn: CGTN.
Lên top