Ảnh ảo diệu chưa từng có về Trạm Vũ trụ ISS lúc mặt trời mọc

Bức ảnh mặt trời mọc chụp từ Trạm Vũ trụ ISS. Ảnh: Phi hành gia NASA Shane Kimbrough
Bức ảnh mặt trời mọc chụp từ Trạm Vũ trụ ISS. Ảnh: Phi hành gia NASA Shane Kimbrough
Bức ảnh mặt trời mọc chụp từ Trạm Vũ trụ ISS. Ảnh: Phi hành gia NASA Shane Kimbrough
Lên top